Rekisteri- ja tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

ZEF Oy

Elektroniikkatie 6
90590 Oulu

2 Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Toni Martikainen
Head Of Digital Marketing
+358 50 4491228

3 Rekisterin nimi

ZEF Oy:n asiakasrekisteri / markkinointirekisteri4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, ylläpito, kehittäminen, analysointi, sekä verkkosivuston käyttökokemuksen parantaminen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää myös markkinointiin.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  •  nimi, titteli, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tehtävänimike/toimenkuva
  • asiakkaan antamat muut tiedot
  • sivustovierailut
  • asiakashistoria
  • suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan ZEFin verkkosivustoilla sekä sen aliverkkotunnuksien alla olevien sähköisten lomakkeiden ja testien tiedoista, jotka asiakas on itse antanut.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

ZEF Oy ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti. Tietoja voidaan säilyttää asiakkuudenhallintajärjestelmämme palveluntarjoajan (HubSpot) toimesta Yhdysvalloissa sijaitsevilla palvelimilla.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Rekisteritietoja säilytetään alan yleisten käytäntöjen mukaan suojatuissa palvelintiloissa.

9 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Tällainen kielto voidaan milloin tahansa antaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Ota yhteyttä

Palvelemme kaikissa kyselyihin liittyvissä asiakastarpeissa. Jätä yhteystietosi, niin otamme sinuun välittömästi yhteyttä.